ZARZĄD STOWARZYSZENIA

Obecnie Stowarzyszenie Liczy 30 osób.

SKŁAD ZARZĄDU:


Nad prawidłowością pracy Stowarzyszenia czuwa Komisja Rewizyjna w składzie: